Indledende keynotes FabLearnDK 2023

FabLearnDK 2023 åbnes med to stærke keynotes af Ole Sejer Iversen, professor, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet og Lene Tanggaard, professor og rektor for Designskolen i Kolding.

‘Design er, når man tænker højt med sin fantasi’

Teknologiforståelsens DNA er en frigørende erkendelsesinteresse

Digital teknologiforståelse er udråbt som en faglighed, der har til hensigt at give børn de nødvendige digitale kompetencer, som skal til, for at kunne begå sig i en digitaliseret verden. Men fagligheden vil faktisk meget mere end det. Teknologiforståelsens har en frigørende erkendelseinteresse: Det er ikke nok, at børnene lærer at beherske eller konstruere med digitale teknologier. Teknologiforståelse understøtter elevernes digitale egenmagt, som er en evne til kunne transformere den verden, vi kender, til det bedre. Det er teknologiforståelsens DNA. I oplægget stiller Ole Sejer Iversen skarpt på teknologiforståelse som en frigørende erkendelsesinteresse i understøttelse af elevens digitale egenmagt.

Kreativitet, praksis og ’fuskeri’

Lene Tanggaard vil i sit oplæg tage afsæt i en analyse af de kvaliteter, som kreative læreprocesser ofte har. Et af dem er, at vi lærer bedst, når vi har hænderne ’i skidtet’ og i samme moment glemmer, at vi er i gang med at lære. Her leges, ’fuskes’ og lærerige fejl får plads. Her kan der opstå noget nyt, mens vi er i færd med at forstå og gribe ind i verden. Det er selvforglemmende, glædesfuldt, overraskende og måske endda forstyrrende – og det gør ofte læreprocessen meningsfuld.