Skal du med til FabLearnDK 2023?

Det handler om vores børn og unge. De lærer i skolen at læse og regne, men skal også tidligt i livet forstå og kunne bruge digitale teknologier. Derfor har vi brug for:


  • En ny grundfaglighed hos lærere og pædagoger, hvor de i skolen anvender teknologi kritisk og konstruktivt

  • En pædagogisk praksis, hvor teknologi indgår som både redskab og fagfelt.

  • En praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, der forbinder fag og teknologi med elevers interesser, erfaringer og spørgsmål til omverdenen


Men hvordan ser en sådan praksis i skolen ud? Og hvordan udvikler vi den konkret? Det har FabLearnDK 2023 fokus på, når vi kigger ind i maskinrummet hos lærere, pædagoger, skoleledere og uddannelsesinstitutioner. De viser, hvordan teknologi kan indgå i folkeskolens undervisning, så alle børn og unge anvender, lærer om og skaber med teknologi i og på tværs af alle fag.

FabLearnDK 2023 afholdes i Innovationsfabrikken i Kolding. Program og tilmelding fra 31. januar 2023.