W5 Sæt strøm til idéfasen

Denne workshop sætter fokus på idéfasen i designprocessen.

Vi arbejder os gennem to idéfaser. I den første skal vi arbejde med Build to Express (Lego). I den anden skal vi bruge en teknologi som en del af ideen. 

Her kan vi fx bruge MakeyMakey, MicroBit, Minecraft, CoSpaces mv. Vælg selv, hvad der giver mening for dig og dine elever. Eleverne skal kende den teknologi der skal bruges. Der skal være fokus på idéfasen og ikke teknologien.

TRIN

Mellemtrin

Udskoling

FAG

Alle fag

Kan bruges til ethvert projekt, hvor en teknologi skal indgå. 

FORUDSÆTNING

Workshoppen er for alle, som vil arbejde med andet end ”papir og blyant” i idéfasen. En mulighed for at sætte teknologi i spil i selv idéfasen. 

MEDBRING

Deltagerne skal medbringe en computer samt evt. en teknologi, som de vil sætte i spil.  Fx. MakeyMakey eller MicroBits. Ønsker man at bruge Minecraft eller andet, som skal installeres på computeren, bør dette gøres før man møder op


Workshopholder 1

Navn

Mogens Hansen

Stilling

Vejleder og faglærer i matematik og naturfag

Arbejdsplads

Brændkjærskolen i Kolding

Jeg er vejleder og lærer i naturfag og matematik på Brændkjærskolen i Kolding. Jeg er med til at udvikle vores FabLab, som vi har arbejdet på de sidste 4 år. Vores udgangspunkt er, at FabLab skal indgå som en naturlig del af den almindelige undervisning. Jeg har gennem en årrække arbejdet meget med Lego education.