W4 Scan NCut Next Level

Vi vil gerne udvide brug af ScanNCut, så det kan anvendes bredere end blot at skære i vinyl. Vi fortæller om egne erfaringer og undervisningsforløb med ScanNCut. Derefter vil der være mulighed for at arbejde med ScanNCut i tre workshops:

  1. Skær i plastikcharteks

  2. Skær i papir/karton

  3. Skær i stof - tyl


Til slut inspirerer vi hinanden omkring brug af ScanNCut i undervisningen. 


TRIN

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

FAG

Håndværk og design

Billedkunst

Matematik

Dansk

Engelsk

Tysk

Historie

Valgfag

FORUDSÆTNING

Undervisere, som er interesseret i brug af ScanNCut i undervisningen. Det vil være en fordel, at deltagerne kender til ScanNCut. 

Workshopholder 1

Navn

Lise Bilberg HolmStilling

Folkeskolelærer

Arbejdsplads

Frisholm Skole

Jeg underviser udskolingen i matematik, historie og idræt. 


Workshopholder 2

Navn

Solveig Pedersen

Stilling

Folkeskolelærer

Arbejdsplads

Gjern Skole

Jeg underviser indskoling og mellemtrin i matematik, N/T.