W26 Smartwatches og datahøst med Microbits

Denne workshop tager afsæt i kompetenceområdet digital myndiggørelse. Gennem arbejdet med micro:bits synliggøres, hvordan fx et smartwatch indsamler data, hvilket leder til refleksioner om, hvad teknologien gør for og ved os.

TRIN

Mellemtrin

Indskoling

Klub/Ungdomsskole

FAG

Idræt

Matematik

Håndværk og design

Teknologiforståelse

Samfundsfag

FORUDSÆTNING

Workshoppen er for alle med interesse i digital myndiggørelse og dataindsamling. Det kræver ingen faglige forudsætninger at deltage.

MEDBRING

Computer

LINKS

https://ml-machine.org/

https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/digital-myndiggoerelse?b=t5-t34

https://xn--tekforsget-6cb.dk/inspiration/nyt-fra-skolerne/podcast/ 


Workshopholder 1

Navn

Cathrine Bendtsen


Stilling

Lærer

Arbejdsplads

NOVAskolen Vejle

Jeg er optaget af kreative processer og praksisfaglighed. Det bruger jeg dels i mine mellemformer og dels i mine værkstedsfag; håndværk og design, billedkunst og FabLab.


Workshopholder 2

Navn

Tine Rejnhold
Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Egtved Skole

  • Læreruddannet i 2006

  • Ansat på Egtved Skole siden 2007

  • Liniefag i Matematik, N/T, geografi, sløjd og hjemkundskab

  • Vejleder i naturfag

  • Har deltaget i Tek-forsøget med teknologiforståelse som fag i indskolingen


Workshopholder 3

Navn

Signe Jensen


Stilling

Læringskonsulent

Arbejdsplads

Vejle Kommune

  • Læreruddannet i 2006, cand. pæd. pæd i 2017

  • Konsulent i Vejle Kommune

  • Arbejdsområder: Mangfoldige læringsfællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle

  • Praksissamarbejder om teknologiforståelse