W25 Fanget i virkeligheden - og i CoSpaces

Workshoppen består af to dele. 


I den ene del bliver du fanget, og du skal slippe ud! Løs opgaverne i fællesskab og hjælp hinanden fri. Vi leger med mulighederne for enkle fysiske artefakter, som er lavet i undervisningen, og opgaver som kan tilpasses forskellige fag og bruges i et fysisk EscapeRoom. 


I den anden del skal du prøve at lave dit eget EscapeRoom i CoSpaces. Vi viser dig nogle eksempler, og du skal arbejde sammen med andre kursister om at lave dit eget bud på, hvordan man kan bruge CoSpaces til at udvikle et EscapeRoom.


TRIN

Mellemtrin 

Udskoling

FAG

Tværfaglige forløb

Teknologiforståelse

Håndværk & design

FORUDSÆTNING

Det er en fordel,  hvis man har erfaring med blokkodning. Vi gennemgår dog “the basic”, når vi skal igennem vores intro

MEDBRING

Computer

LINKS

https://skoletubeguide.dk/project/cospaces/ 


Workshopholder 1

Navn

Torben Skou

Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Thorning Skole

Jeg arbejder på mellemtrinnet på Thorning Skole. Jeg underviser i fagene dansk, idræt, natur/teknologi og matematik. 


Workshopholder 2

Navn

Lisbeth Sonne

Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Sølystskolen

Jeg arbejder med humanistiske og naturfaglige fag i udskolingen


Workshopholder 3

Navn

Jens Peter Schmidt

Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Silkeborg Ungdomsskole

Jeg underviser primært i dansk, idræt,  e-sport, og projektfag i 10. klasse på ungdomsskolen


Workshopholder 4

Navn

Casper Munch Chapelle

Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Voel Skole

Jeg arbejder på mellemtrinnet på Voel Skole. Jeg underviser i fagene matematik, madkundskab, idræt og natur/teknologi.