W11 Fra Microbit til Arduino

Hvordan skaber vi den gode overgang fra Microbit til Arduino?


På denne workshop introducerer vi jer for en hjemmeside med opgaver til Arduino i udskolingen.


Derudover skal I på denne workshop stifte bekendtskab med, hvordan Arduino kan bruges til at opsamle data via en sensor - og vi sammenligner dette med Microbitten.


Der bliver både mulighed for at kode selv, men der vil også være færdige koder, som kan kopieres.


TRIN

Mellemtrin

Udskoling

FAG

Fysik/Kemi

Matematik

Alle fag i udskolingen

FORUDSÆTNING

Undervisere med mod på at gå i gang med programmering af Arduino. Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for programmering, og de skal kunne anvende Microbit for at kunne sammenligne den med Arduino.

MEDBRING

Deltagerne skal medbringe egen PC. De skal have rettighed til at installere på deres PC. De må meget gerne have downloadet og installeret Arduino Create Agent.

LINKS

https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360014869820-Install-the-Arduino-Create-Agent


Workshopholder 1

Navn

Carsten Bering


Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Østre Skole, Middelfart

Carsten underviser i udskolingen, hvor han bl.a. underviser i Fysik/Kemi og matematik.


Workshopholder 2

Navn

Søren Windfeld


Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Østre Skole, Middelfart

Søren underviser på mellemtrinnet, bl.a. i fagene matematik, Natur/teknologi og håndværk og design.