W31 Fortælleteater – en workshop om eventyr

Målet med workshoppen er sætte fokus på en faglig didaktik i makermiljøet. Med baggrund i dansk og matematik på mellemtrinnet bygger deltagerne et automata fortælleteater, der kan udfordre og arbejde med basale matematiske funktioner i praksis samt de formidlende slutmål i dansk. Vi bruger eventyret om “De 3 bukkebruse” som fundament for workshoppen, men alle rytmiske fortællinger kan anvendes. 

  1. Vi bygger et lille teater skåret på laserskærer i MDF, graverer baggrund og figurer. 

  2. Vi programmerer Microbits til at styre hastigheden på fortællingen, så oplæsning og historie passer sammen.

  3. Vi bygger gear og monterer motorer, så figurerne bevæger sig i teatret.

  4. Til sidst glæder vi os til at se og høre historierne læst og fremvist!

TRIN

Mellemtrin

FAG

Dansk

Matematik

FORUDSÆTNING

Man behøver ikke at have indsigt i hverken laserskæring eller programmering, men undervisningserfaring fra enten dansk eller matematik vil hjælpe.

MEDBRING

Computer


Workshopholder

Navn

Peter Eduard

Stilling

Direktør og Chefkonsulent med fokus på innovationsbaseret udvikling og undervisning

Arbejdsplads

Eduard.dk

Producent af didaktiske værktøjer – EduTechLab. På baggrund af mine erfaringer fra kunder og kursister har jeg løbende produceret højteknologiske didaktiske redskaber, herunder laserskærere og 3D printere.