W18 Fremtidens ansigtsgenkendelse

Workshoppen introducerer et nyt undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder hands-on med ansigtsgenkendelses-teknologi. 


Forløbet er udviklet som en storyline-fortælling, der kobler det teknologiske med refleksioner over etiske og samfundsmæssige konsekvenser.


Deltagerne af workshoppen prøver selv kræfter med opgaverne i forløbet og indgår i didaktiske overvejelser. 


TRIN

Udskoling

FAG

Teknologiforståelse

FORUDSÆTNING

Workshoppen er relevant for undervisere, der vil et skridt dybere ind i teknologiforståelsesfagligheden og gerne vil have inspiration til et konkret forløb med fokus på digital myndiggørelse.

MEDBRING

Deltagerne skal medbringe computer

LINKS

Relevante links for deltagerne
https://justadudewhohacks.github.io/face-api.js/webcam_face_tracking/


Workshopholder 1

Navn

Michael Hjardgaard Andresen


Stilling

Lærer og De32

Arbejdsplads

Gammelgaardsskolen
Aarhus kommune

Michael er lærer og arbejder med praksisnær kompetenceudvikling af lærere i indenfor teknologiforståelse.
Sammen med Aarhus Universitet har Michael undersøgt, om man kan undervise grundskoleelever i emergerende teknologier og deres implikationer for fremtidens samfund.


Workshopholder 2

Navn

Peter Fløe


Stilling

Lærer

Arbejdsplads

Virupskole
Aarhus kommune 

Peter er lærer og arbejder med praksisnær kompetenceudvikling af lærere i indenfor teknologiforståelse.
Sammen med Aarhus Universitet har Peter undersøgt, om man kan undervise grundskoleelever i emergerende teknologier og deres implikationer for fremtidens samfund.