Om

Om FabLearnDK

FabLearnDK er en konference, som afholdes årligt af FabLab@SCHOOLdk kommunepartnerskabet. FabLearn fungerer som platform for videndeling internt i det tværkommunale læringsfællesskab og eksternt med andre samarbejdspartnere og forskningen inden for feltet teknologiforståelse gennem digital design og fabrikation.

FabLearnDK udspringer af det internationale udviklings- og forskningsinitiativ FabLearn, som i dag er forankret i Transformative Learning Technology på Columbia University, USA. Den første danske FabLearn-konference om digital fabrikation og designtænkning i uddannelser blev afholdt på Aarhus Universitet i 2014 som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Vejle, Silkeborg og Aarhus Kommune.

FabLearnDK har til formål at fremme og motivere til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, specielt rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelser. FabLearnDK afholdes i samarbejde med CCTD, Aarhus Universitet, som har bidraget til etablering af feltet og fortsat inspirerer med nye forskningsmæssige perspektiver og indsigter.

FabLearnDK sigter hvert år mod at kunne gøre status over udviklingen inden for feltet med bidrag fra aktuelle inden- og udenlandske oplægs- og workshopholdere. FabLab@SCHOOLdk partnerskabet faciliteter en lang række workshops og talks, hvor praktikere formidler om konkrete udviklingstiltag og undervisningsforløb. Formatet inviterer konferencens deltagere til at lære af hinandens erfaringer gennem afprøvning, dialog og refleksion. Konferencen fungerer således som en faglig og social ramme for inspiration og kompetenceudvikling i et netværk af lærere, skoleledere, konsulenter, beslutningstagere, forskere og andre interessenter.


En lille teaser fra FabLearnDK 2022